การพนันออนไลน์ในไทย

สถานการณ์พนันโลก สถานการณ์พนันไทย ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน อธิบายไว้ในหนังสือ การพนันในยุคเปลี่ยนผ่าน รายงานประจำปี 2559 ของศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน ศูนย์การศึกษา หอเกียรติยศแห่งคณะนิติศาสตร์ มูลนิธินิติศาสตร์กองทุนศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ กองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ ศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษา จับอีก! เว็บพนันออนไลน์ พบเงินหมุนเวียน 300 ล้าน หรือ LINE ได้ หรือแม้แต่แอบโผล่เข้าไปในโทรศัพท์สมาร์ทโฟน อีเมลของบุคคลต่างๆ ได้อยู่เสมอ โฆษณาของธุรกิจการพนันออนไลน์เข้าถึงคนจำนวนมาก กฎหมายเกี่ยวกับการพนันที่ใช้อยู่นั้นเก่า ล้าสมัยไม่ทันกับความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย กำหนดสิ่งที่เป็นการพนันด้วยการเล่นพนันแบบเก่า ซึ่งบางอย่างไม่นิยมเล่นแล้ว การกำหนดพื้นที่หรือท้องที่ สถานที่เล่นกำหนดเป็นบ้านหรือโรงเล่นพนัน นอกจากนี้ไม่กำหนดว่าการพนันแบบใหม่แบบไหนอยู่ในบัญชีที่ต้องขออนุญาตจากทางการก่อน การพนันออนไลน์ นอกจากเล่นบนเซิร์ฟเวอร์ ยังใช้เงินเป็นดิจิทัล บิทคอยน์ การจะไปเก็บพยานหลักฐานทั้ง พ.ร.บ.การพนัน… Read moreการพนันออนไลน์ในไทย